Kategorie: Wszystkie | ??? | Hot! | Kadry | Listy | Ogólne | Prawo | Roaming | Z prasy | podatki | weekendowo
RSS
wtorek, 26 października 2010
Nowy VAT a sprawa telco (2)
Krążące tu i ówdzie pogłoski, że zmiana podatku VAT może oznaczać falę odejść abonentów posiadających tzw. smycze i że operatorzy zdają sobie z tego sprawę, nieoczekiwanie potwierdziła się w... organizacji pod nic nikomu nie mówiącą nazwą Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej (dawniej Konfederacja Pracodawców Polskich).
środa, 04 sierpnia 2010
Nowy VAT a sprawa telco
Podwyżka stawki podstawowej VAT jest prawie pewna. Czy i jak wpłynie to na ceny usług telekomunikacyjnych?
czwartek, 23 lipca 2009
[23.07] Ile wynosi stawka podatku VAT?
Podczas lektury pewnego cennika zacząłem się zastanawiać, ile w końcu wynosi stawka podatku VAT na usługi telekomunikacyjne?
czwartek, 14 maja 2009
[14.05] Kłopociki będą?
Rzecznik Praw Obywatelskich pogania UKE do... kolejnej kontroli w TP.
wtorek, 21 marca 2006
Zbliża się Dzień Świętego PIT-a - cz. 2
W tym wpisie pisałem o możliwościach odliczeń podatkowych dotyczących dostępu do Internetu. Jednak prawo podatkowe ma to do siebie, że zmienia się z prędkością światła. Urząd Skarbowy w Zawierciu wydał postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego (nr PDFN II/415/34/JGN/05 z dnia 8 grudnia 2005), a w nim możemy przeczytać:


Stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2005 r., podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust.3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Ulga przeznaczona jest dla osób fizycznych, które od 1 stycznia 2005 r. poniosą wydatki z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania tej osoby. Użytkowanie sieci internet za pośrednictwem telefonu komórkowego, nie stanowi przeszkody w korzystaniu z ulgi. Poniesiony wydatek na ten cel za abonament miesięczny za korzystanie z karty Plus GSM wyłącznie dla dostępu do internetu, udokumentowany fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podlega odliczeniu od dochodu, w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy.

W świetle przepisów stanowisko podatnika, iż wymieniony wydatek z tytułu abonamentu miesięcznego przy korzystaniu z karty Plus GSM wyłącznie dla dostępu do internetu podlega odliczeniu w ramach ulgi internetowej jest prawidłowe. Odliczenie z tytułu użytkowania sieci internet w roku podatkowym przysługuje w wysokości nieprzekraczającej kwoty 760,00 zł.


Innymi słowy, mieszkańcy Zawiercia mogą odliczyć sobie koszty związane z abonamentowym dostępem do Internetu za pośrednictwem sieci Plus. Podając to postanowienie pragnę podkreślić, że dotyczy ono konkretnego przypadku, niemniej nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby do swojego urzędu skarbowego zgłosić podobne pytanie ;-)

Interpretacje dotyczące prawa podatkowego można znaleźć tu.

Uzupełnieniem wcześniejszego tekstu jest stwierdzenie, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby w skład ulgi wchodziły równiez opłaty z tytułu dostępu komutowanego, czyli przez modem.
piątek, 24 lutego 2006
Zbliża się Dzień Świętego PIT-a
czyli moment składania zeznania podatkowego za rok 2005. Z naszego punktu widzenia istotna jest tzw. ulga za Internet. Ponieważ krążą miliony wersji, co to jest i jak to zrobić, zamieszczam poniżej krótki kurs korzystania z ulgi ;-)

Na początku trochę prawa, czyli podstawa prawna ulgi

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku [...] stanowi dochód [...] po odliczeniu kwot:
[..]
6a) wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł,
[...]
7. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Jednakże w przypadku odliczeń, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 6a, odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usługCzyli musimy łącznie spełnić następujące warunki:
1. mieć dochód, od którego samodzielnie płacimy podatek (odpada np. rozliczanie rocznego podatku przez pracodawcę czy ryczałtowy podatek od umów zleceń)
2. musimy mieć podpisaną umowę na dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania. Istotne tu jest, że miejsce zamieszkania nie musi być miejscem zameldowania.
3. musimy mieć faktury VAT na usługę dostępu do Internetu. Pozornie to nie jest problem, ale... sieci komórkowe, udostępniając usługę dostepu z reguły nie wpisują tej informacji do faktury! Podobnie problematyczne jest np. korzystanie z dostępu za pomocą usługi przedpłaconej (prepaidy w sieciach komórkowych czy zdrapki przy dostępie WiFi).
4. Faktura jest wystawiona... i tu zdarzają się największe problemy interpretacyjne. Zgodnie z ustawą o podatku VAT, faktura może być wystawiona na dowolnego podatnika lub podatników! Czyli może być wystawiona na Jana Kowalskiego, na Jana Kowalskiego z żoną, ale również na małżeństwo Kowalskich wraz z ich dorosłymi i zarabiającymi dziećmi!
Nie ma również żadnych przeszkód prawnych, by taka faktura była wystawiona np. na czworo studentów wynajmujących mieszkanie i korzystających ze stałego dostępu! Wszelkie interpretacje zawężające, typu "tylko małżeństwo" wprowadzają tylko w błąd, a takie kwiatki można znaleźć np. na stronach Telekomunikacji Polskiej.
Nie można odliczyc kwot z faktury nie wystawionej na dana osobę, czyli np. syn nie może odliczyć wydatków z faktury wystawionej na swoją matkę.
5. Odliczamy tylko należności opłacone w danym roku podatkowym i w całym roku podatkowym. Czyli faktura z grudnia 2005 zapłacona w styczniu 2006 nie podlega odliczeniu w 2005 roku. Nieprawdą są głoszone czasami poglądy, że odliczamy dopiero od marca 2005, czyli od momentu podwyższenia stawki VAT za Internet.
6. Łączna kwota odliczeń (dla kilku osób) nie może przekroczyć kwoty z pkt. 5. Nigdzie nie jest powiedziane, w jakich proporcjach można odliczać "wspólną" fakturę, więc można przyjąć, że panuje tu dowolność, byleby suma odliczeń nie przekraczała kwoty zapłaconej.
7. Na każdą osobe można odliczyć maksymalnie 760 zł rocznie.
8. Jeszcze jedno dementi w stosunku do stanowiska TP - nie ma konieczności, by małżeństwo rozliczało się razem.

Ile zyskamy na takim odliczeniu? To już zależy od naszych dochodów. Jeżeli mieścimy się w pierwszym progu podatkowym (do 37 024 zł rocznie), to zakładając, że odliczamy maksymalną kwotę 760 zł, nasz "zysk" wyniesie 19 % od kwoty odliczenia, czyli 144,40 zł. Dla drugiego progu (do 74 048 zł) będzie to 30 % odliczenia czyli 228 zł. Najlepiej zarabiający (powyżej 74 048 zl rocznie) moga zyskać 304 zł rocznie. Czyli - w przypadku gdy dzielimy kwotę odliczeń na kilka osób, lepiej jest, gdy te płacące wyższe podatki "wezmą" na siebie maksymalne kwoty odliczeń (czyli 760 zł).

Oczywiście "zysk" polega tu na zmniejszeniu podatku, który trzeba wpłacić do urzedu skarbowego lub na jego zwrocie.

Miłego PIT-owania :-)

PS. Autor nie bierze odpowiedzialności za skutki prawne powyższych porad, niemniej dochowal należytej staranności, aby...

PS2. Warto już przygotować się do następnego rozliczenia czyli postarać się w tym roku o faktury "łączne" dla wszystkich domowników!

    Twitter: