Blog > Komentarze do wpisu
Nowy VAT a sprawa telco (2)
Krążące tu i ówdzie pogłoski, że zmiana podatku VAT może oznaczać falę odejść abonentów posiadających tzw. smycze i że operatorzy zdają sobie z tego sprawę, nieoczekiwanie potwierdziła się w... organizacji pod nic nikomu nie mówiącą nazwą Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej (dawniej Konfederacja Pracodawców Polskich).

Dowodem jest dzisiejsza konferencja prasowa w PRP. W prezentacji tego nie przeczytacie, ale znany w środowisku prof. Piątek powiedział, że w projekcie nowelizacji ustaw okołobudżetowych są zawarte zmiany precyzujące, że zmiana podatku VAT i powiązana z tym (i tylko z tym) zmiana cen nie upoważnia abonenta do zerwania umowy bez odszkodowania dla operatora.

Dokładnie, to wygląda tak:

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

„Art. 61a. 1.     Przepisów art. 60a ust. 1 i 1b oraz art. 61 ust. 5 i 5a nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa w tych przepisach, wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, zmianie w cenniku usług telekomunikacyjnych, terminie ich wprowadzenia, wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści zmiany lub warunków umowy i cennika uwzględniających tę zmianę, a także o prawie wypowiedzenia umowy przez abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian.

3. W razie skorzystania przez abonenta z prawa wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 2, dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6.”.

Pełny tekst ustawy możecie znaleźć w druku sejmowym 3496.

 

I pozamiatane...

wtorek, 26 października 2010, virrus
Tagi: Vat

Polecane wpisy

Komentarze
2016/10/05 14:17:27
Witacie! Świetny i profesjonalny artykuł! moim zdaniem już przesadzają z tym vatem i w ogóle z podatkami! jak patrzę na to ile zarabiam brutto a ile muszę oddać, to aż słabo się robi! Jeśli jesteście chętni zapraszam do mojej stronki - ifirma.pl/ceidg
    Twitter: