Blog > Komentarze do wpisu
Nowy VAT a sprawa telco
Podwyżka stawki podstawowej VAT jest prawie pewna. Czy i jak wpłynie to na ceny usług telekomunikacyjnych?

Zainspirowany komentarzami pod notatką w Telepolis zacząłem liczyć. Najbardziej popularną stawką za połączenie jest 29 groszy za minutę połączenia. 29 groszy brutto to 24 gr netto, VAT w wysokości 22% od tej kwoty wynosi 5,28 gr, zaokrąglając to zgodnie z zasadami księgowości otrzymujemy podatek w wysokości 5 gr, czyli wychodzimy na 29 gr brutto.

Jednak przy stawce 23% VAT podatek VAT wynosi już 5,52 grosza. Stosując te same metody zaokrąglania, wyliczony VAT wynosi już 6 groszy, czyli opłata wzrasta o 1 grosz, do 30.

Wniosek? Podwyżka cen o 3,45%.

Jednak to tylko połowa prawdy. Dla usług abonamentowych podatek VAT jest z reguły liczony dopiero od sumy netto faktury. Pomijam bezsensowny obowiązek wynikający z art. 64 ust1 PT o bilingach: "Dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej obejmującej usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem, zwanej dalej "usługą o podwyższonej opłacie", jest obowiązany podawać wraz z numerem tej usługi podawanym do publicznej wiadomości cenę za jednostkę rozliczeniową połączenia ze wskazaniem ceny netto i brutto". W takim zestawieniu nigdy brutto nie będzie się równało "netto+VAT". Tak więc zwiększenie podatku nie będzie miało aż tak dużego przełożenia i średnio Wasze rachunki wzrosną o 0,82%.

Zupełnie inna bajka jest z prepaidami. I tu muszę Wam zdradzić głęboko skrywaną przez operatorów tajemnicę netto/brutto. W Orange, Play i Plusie systemy bilingowe liczą opłaty wg cen brutto. Inaczej jest w Erze: tu system wylicza opłatę wg ceny netto, a komunikując się z klientem dopiero wtedy wylicza cenę brutto. Oznacza to, że w Erze, w zależności od zaokrągleń, cena (brutto) za usługę może różnić się od ceny z cennika o jeden grosz. W górę lub w dół.

Dlatego też zapowiadana podwyżka VAT będzie w rzeczywistości nieco mniej dotkliwa dla użytkowników Ery, niż dla pozostałych. Oczywiście, różnice będą groszowe (w pełnym tego słowa znaczeniu :-), ale zawsze, albo może nie być ich wcale (w zależności od naszego szczęścia do zaokrągleń).

 

środa, 04 sierpnia 2010, virrus
Tagi: Vat

Polecane wpisy

    Twitter: