Blog > Komentarze do wpisu
[09.07] Szaleństwo MNP
Ponieważ nasze kochane gaciale rozpoczęły masową akcję spamowania operatorów wnioskami o przeniesienie numeru, warto by i ich "redaktorom" i całemu społeczeństwu wytłumaczyć niektóre detale.

W informacjach o statusie MNP pojawiają się tajemnicze kody Exy. Wbrew pozorom, nie są to unijne oznaczenia środków konserwujących do żywności, a informacje wymieniane na drodze elektronicznej między operatorami dotyczące inicjowania przenosienia, weryfikacji stron, żądania wolnienia i samego uwolnienia numeru.

I tak:

 

E-03 - Zarejestrowanie wniosku o możliwości przeniesienia Numeru
Katalogowego, Jest to komunikat przesyłany od Biorcy do Dawcy
informujący o fakcie rozpoczęcia procesu przenoszenia Numeru
Katalogowego z sieci Dawcy do sieci Biorcy.
E-06 - Informacja Dawcy o planowanym terminie przekazania Numeru
Katalogowego. Jest to komunikat przesyłany od Dawcy do Biorcy numeru
informujący o fakcie rozwiązania umowy pomiędzy Dawcą a Abonentem
z zachowaniem numeru przez abonenta.
E-12 - Żądanie wydania Numeru Katalogowego przez Dawcę. Komunikat
przesyłany od Biorcy do Dawcy informujący o fakcie podpisania umowy
pomiędzy Biorcą a Abonentem z zachowaniem Numeru Katalogowego przez
Abonenta.
E-13 - Przekazanie Numeru Katalogowego przez Dawcę – udostępnienie
informacji dla operatorów. Komunikat przesyłany od Dawcy do Biorcy
informujący o oddaniu Numeru Katalogowego z sieci Dawcy i wykreowaniu
przekierowania ruchu dla przenoszonego numeru.
E-14 - Zwrot Numeru Katalogowego do operatora macierzystego po
zaprzestaniu świadczenia usług przez ostatniego Biorcę – udostępnienie
informacji dla operatorów,
E-17 - Odmowa przeniesienia Numeru Katalogowego przez Dawcę w danym
dniu,

E-03 - Zarejestrowanie wniosku o możliwości przeniesienia Numeru Katalogowego, Jest to komunikat przesyłany od Biorcy do Dawcy informujący o fakcie rozpoczęcia procesu przenoszenia Numeru Katalogowego z sieci Dawcy do sieci Biorcy.

E-06 - Informacja Dawcy o planowanym terminie przekazania Numeru Katalogowego. Jest to komunikat przesyłany od Dawcy do Biorcy numeru informujący o fakcie rozwiązania umowy pomiędzy Dawcą a Abonentem z zachowaniem numeru przez abonenta.

E-12 - Żądanie wydania Numeru Katalogowego przez Dawcę. Komunikat przesyłany od Biorcy do Dawcy informujący o fakcie podpisania umowy pomiędzy Biorcą a Abonentem z zachowaniem Numeru Katalogowego przez Abonenta.

E-13 - Przekazanie Numeru Katalogowego przez Dawcę – udostępnienie informacji dla operatorów. Komunikat przesyłany od Dawcy do Biorcy informujący o oddaniu Numeru Katalogowego z sieci Dawcy i wykreowaniu przekierowania ruchu dla przenoszonego numeru.

E-14 - Zwrot Numeru Katalogowego do operatora macierzystego po zaprzestaniu świadczenia usług przez ostatniego Biorcę – udostępnienie informacji dla operatorów.

E-17 - Odmowa przeniesienia Numeru Katalogowego przez Dawcę w danym dniu.

 

Kody błędów w odpowiedz na komunikaty E-03 i E-12 są następujące:

 

1 Niezgodne dane rejestracyjne

 

2 Numer Katalogowy nieaktywny

3 Brak opłaty za przeniesienie numeru

 

4 Nie wywiązanie się Użytkownika/Abonenta z warunków umowy

 

5 Użytkownik/Abonent zrezygnował z usługi przeniesienia Numeru Katalogowego

 

6 Niewłaściwy typ kontraktu

7 Zły stan sprawy

 

8 Numer Katalogowy w trakcie przenoszenia do innego przedsiębiorcy

 

9 Duplikat sprawy dla danego numeru Katalogowego

 

10 Brak sprawy o podanym numerze

 

 

 

 

 

 

 

 

I to by było na tyle. Hope it's help :-)

czwartek, 09 lipca 2009, virrus

Polecane wpisy

 • [27.08] Jak nie pisać raportów - część kolejna

  Dzieło Urzędu Komunikacji Elektronicznej zatytułowane "Analiza cen usług mobilnego Internetu w Polsce" Anno Domini 2009 wprowadziło mnie w lekkie zakłopotanie.

 • [11.07] Szaleństwo MNP (2)

  Życzliwi są na świecie. Tym razem podesłali parę ciekawych kwitów dotyczących przenośności wczoraj i dziś. Najciekawszym znaleziskiem jest diagram przejść międz

 • [01.07] Co to jest rynek?

  Czyli jak marketoidzi próbują zaczarować rzeczywistość Z kompresa : Wszyscy użytkownicy telefonu stacjonarnego ASTER będą mogli zadzwonić znacznie taniej do sie

Komentarze
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2009/07/09 22:05:08
Czy komunikat E17 error 3 jest nadal w użyciu?
-
Gość: t, *.nette.pl
2009/08/27 21:45:16
od 6.09.2009 juz nie
  Twitter: